Istorijos

Įvairūs mano rašyti, skelbti kitur, bei dar neskelbti straipsniai.

Boeing B-29 Superfortress “Overexposed” katastrofa Derbišyre.

Boeing B-29 “Overexposed” katastrofa Bleaklow apylinkėse, Anglijoje. Orlaivio istorija, tragiškos nelaimės aplinkybės, vieta.

Felikso Vaitkaus šeima

Feliksas Vaitkus – lietuvių kilmės lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis perdaryta „Lockheed Vega 5B” – ir pavadinta Lituanica II perskridęs Atlantą. Šiame kukliame darbe pabandyta surinkti tikslios artimųjų gimimo datos, vietos ir kita informacija, kuri, galbūt, ateityje pasitarnaus jūsų ir mano darbuose rengiant publikacijas apie lakūną F.Vaitkų, ar tiesiog praplės žinias.

Stanislovo Girskio (Stasio Girėno) giminės

Stanislovo Girskio arba tiesiog Stasio Girėno išsamios gyvenimo istorijos ir genealogijos tyrinėjimo pradžia.

Juozapas Krivickas – Joe Krivis

Šis pasakojimas apie lietuvį, žymų išeivijos aviatorių Juozapą Krivicką – Joe Krivį, gimusį mažame Rudžių kaimelyje šalia Grinkiškio, bet užaugusį, užsiauginusį sparnus ir nugyvenusį gražų gyvenimą Amerikoje.

Konstantinas Fugalevičius ir jo šeima.

Tai pasakojimas apie Konstantino Fugalevičiaus trumputį blyksnį Lietuvos aviacijos istorijoje, bei jo šeimą – tėvus, brolius ir seseris.

Lietuvos Karo aviacijos lėktuvų ženklai.

Straipsnis apie Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklus ir jų raidą 1919-1940 m.

Av. inž. Adolfas Bliumentalis

Aviacijos inžinieriaus Adolfo Bliumentalio, jo šeimos istorija, bei jų tragiški, holokausto sutrypti, likimai.

Vienas aplink pasaulį

18-metis pilotas Travisas Ludlovas iš Jungtinės Karalystės pagerino Gineso rekordą ir tapo jauniausiu asmeniu, apskridusiu aplink pasaulį vieno variklio orlaiviu.

Leonardo Pesecko genealogija

Aviacijos pulkininkas leitenantas LEONARDAS PESECKAS gimė 1899 m. rugsėjo 15 d. Remeikių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje, dab. Biržų raj. sav. Mokėsi Vilniaus realinėje gimnazijoje. 1919 m. sausio 21 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Netrukus atsidūrė AVIACIJOJE.

Straipsnis apie jį, jo šeimą – tėvus, brolius, seserį, vaikus ir vaikaičius.