Lietuvos Karo aviacijos lėktuvų ženklai.

NERIJUS KORBUTAS


Okupacijų išvakarėse Lietuvos karinės aviacijos eskadrilių lėktuvai, jei nevykdydavo misijų ore ir nesiilsėdavo angaruose – aerodromuose stovėdavo išrikiuoti darniomis eilėmis, su vienodu dažymu, tvarkinga numeracija, o eilės Vyčio kryžiais papuoštų ANBO, Gloster Gladiator, Dewoitine D.501L ir daug kitų – galėjo kelti tik pasigėrėjimą…
Tuo tarpu grįžus porą dešimtmečių atgal į 1919 metus, vaizdas aerodromuose veikiau priminė skraidantį cirką nei rimtas kovines eskadriles. Begalė įvairių tipų lėktuvų, be aiškios numeracijos, įvairiausių spalvų, išmarginti keisčiausiais piešiniais, be aiškių valstybės simbolių. Nežiūrint į tai – tie žmonės mokėsi, skrido, kovojo, gynė Lietuvą, žuvo, užaugino Lietuvai sparnus…
1992 m. atkurta Lietuvos karinė aviacija, pavadinta Karinėmis oro pajėgomis tęsia prieš daugiau nei šimtmetį pradėtus darbus, o savo sparnus, kaip ir anų dienų herojai – puošia Vyčio kryžiais.
Šis straipsnelis labai glaustai įsakymų ir iliustracijų pagalba papasakos apie pirmuosius mūsų orlaivių ženklus, Vyčio kryžių atsiradimą, jų evoliuciją ir tradicijų tąsą atgimusioje Lietuvoje.

PIRMIEJI ŽENKLAI 1919 M.

Kuriantis Lietuvos kariuomenei, neišvengiamai atsirado poreikis aviacijai ir karo lėktuvams. Taip, 1919 m. kovo 12 d. iš Inžinerijos kuopos į atskirą kariuomenės dalį buvo išskirtas aviacijos būrys, ir ta diena skaitoma Lietuvos karinės aviacijos įkūrimo data. Tų metų pradžioje įkurta aviacijos mokykla, pasamdyti pirmieji specialistai. Sulaukta ir pirmųjų lėktuvų, nupirktų Vokietijoje. Kaip ir pirmieji nupirkti LVG C.VI, taip ir vėliau įvairiais būdais įgyti ir kitų tipų lėktuvai – visi buvo su vokiškais ženklais, o bandymas juos išradingai ir taupiai uždažyti virto pirmaisiais mūsų karo aviacijos lėktuvų ženklais. Ženklo autorius 1920 m. tragiškai žuvęs karo lakūnas Vytautas Rauba.
Pirmasis Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklas – rombo formos, kurio galai sutapdavo su vokiškų kryžių galais ir tokiu būdu, taupant dažus, pačiu ekonomiškiausiu būdu būdavo paslepiami svetimi ženklai. Rombas trispalvis, išorėje geltonas, kitas mažesnis rombas – žalias, o centre esantis mažiausiasis rombas – raudonas, o jo centre – baltas Vytis, ant lėktuvo uodegos ir liemens jojantis skridimo kryptimi, o ant sparnų – lėktuvo centro kryptimi.
Pilnai ir tvarkingai, pagal V.Raubos sumanymą paženklinti vos keli lėktuvai, o ilgainiui dėl dažų trūkumo, dažnų avarijų, kovos veiksmų ir kitų priežasčių lėktuvų ženklinimas prarado bet kokią tvarką. Dažnai keičiant keičiamas lėktuvų dalis, kaip kad sparnai ar uodegos plokštumos, renkant lėktuvus iš visokių atsarginių dalių – lėktuvai tapo ypač margi: su vokiškais kryžiais ant sparnų, o lietuviškais ant liemens ir pnš. Skubant ar trūkstant dažų kartais kryžiai buvo uždažomi tik vienos spalvos rombu ar net neuždažomi visiškai. Tai tęsėsi pusantrų metų, kol 1920 m. spalio 28 d. įvesti visiškai naujo tipo lėktuvų ženklai.
Pirmieji Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklai – trispalviai rombai įsakymu įteisinti nebuvo.

Pirmojo Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklo – trispalvio rombo su Vyčiu vizualizacija.
• • • • • • • • • • • •
Pirmieji ženklai ant lėktuvo LVG C.VI
(Asmuo – samdytas vokietis lakūnas Haris Roteris 1919 m.)
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvas Halb CL.IV su pirmaisiai ženklais. Įdomi detalė, tai kad ant rombo Vytis nupieštas tik ant liemens, posūkio vairas ir sparnai turėjo trispalvius rombus, bet be Vyčio.
(Fotografijoje – pirmoji Lietuvos karo aviacijos katastrofa, kurios metu 1919 m. rugsėjo 28 d. patekęs į suktuką žuvo samdytas vokietis lakūnas F.Šulcas.)
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvo Rumpler C.I avarija Kauno aerodrome 1920 m. Ant posūkio vairo ir liemens – rombai be Vyčių, ant sparnų – vokiški kryžiai.
• • • • • • • • • • • •
Pirmieji ženklai ant lėktuvo LVG C.VI 1920 m.
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvo Halb CL.IV avarija Kauno aerodrome 1919 m. Ant sparnų – pirmieji karo aviacijos lėktuvų ženklai.
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvo Albatros B.II avarija 1920 m. Ant lėktuvo liemens, sparnų ir posūkio vairo rombai nupiešti, tačiau be Vyčių.
• • • • • • • • • • • •

ANTRIEJI ŽENKLAI 1920 M.

Bandant aviacijos parką paversti panašesniu į tvarkingą, drausmingą kariuomenės dalį, o ne margą lėktuvų būrį – 1920 m. spalio 28 d. išleistas Įsakymas Kariuomenei Nr. 464, kurio 8 paragrafe bei priede nurodomi naujieji Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklai, jų išdėstymo tvarka bei pavyzdys.
Ženklas visiškai kitoks nei jo pirmtakas trispavis rombas. Tai buvo tamsiai raudonos spalvos skydas su baltu Vyčio kryžiumi ant jo. Ženklai išdėstyti: ant posūkio vairo skydas baltame fone, ant sparnų iš viršaus ir apačios naujasis ženklas baltoje 2 metrų pločio juostoje.
Nepaisant to, kad ženklas irgi nepasiteisino – jis tapo prototipu pastoviesiems mūsų lėktuvų ženklams – Vyčio kryžiams, kurie puikuojasi ant mūsų Karinių oro pajėgų lėktuvų ir šiomis dienomis.
1920 m. pabaigoje įvestas antrasis ženklas – raudonas skydas su Vyčio kryžiumi gyvavo tik keletą mėnesių, iki 1921 m. pavasario, o dėl trumpo naudojimo laiko ir žiemos mėnesiais menkai vykdytų skrydžių – labai negausi ir ikonografinė medžiaga.

1920 m. spalio 28 d. Įsakymas Kariuomenei Nr. 464
• • • • • • • • • • • •
Antrųjų Karo aviacijos lėktuvų ženklų vizualizacija.
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvas Fokker D.VII paženklintas antraisiais ženklais 1920 m.
• • • • • • • • • • • •
Lėktuvai LVG C.VI 1920-1921 m. žiema.
• • • • • • • • • • • •
LVG C.VI su antraisiais ženklais (baltame fone raudoni skydai su baltais Vyčio kryžiais) avarija 1920 m.
• • • • • • • • • • • •

VYČIO KRYŽIAI 1921 M.

1921 m. kovo 24 d. Įsakyme Kariuomenei Nr. 60, 11 paragrafe įvedami naujieji ir pastovieji Lietuvos karo aviacijos lėktuvų ženklai – Vyčio kryžiai.
Įsakymą tuometis Oro laivyno vadas gen. ltn. Juozas Kraucevičius Aviacijai paskelbė tik 1921 m. balandžio 12 d. (Oro laivynui įsakymas Nr.124) todėl kai kurie aviacijos istorikai Vyčio kryžių gimimo datą laiko balandžio 12-ąja, tačiau iš tikro ta data derėtų laikyti būtent 1921 m. kovo 24 d.
Įvertinus praeities ženklinimo klaidas ir nepasisekusius bandymus rastas optimalus variantas – baltas Vyčio kryžius. Ženklas dažomas ant posūkio vairo, bei sparnų viršaus ir apačios. Ant šviesių sparnų ir posūkio vairo baltas kryžius apvedžiojamas juoda juostele. Lėktuvas turėdavo 6 Vyčio kryžius.
Šie ženklai su nežymiais pakeitimas, vienokiomis ar kitokiomis modifikacijomis išbuvo visą anuometės nepriklausomybės laikotarpį, puikavosi ant vis modernesnių užsienyje įgyjamų lėktuvų, puošė ir savuosius DOBI bei ANBO.

1921 m. kovo 24 d. Įsakymas Kariuomenei Nr. 60
• • • • • • • • • • • •
1921 m. įvestų Karo aviacijos ženklo Vyčio kryžių vizualizacija.
• • • • • • • • • • • •
Junkers F.13 „Annelise“ su Vyčio kryžiais avarija 1923 m.
• • • • • • • • • • • •
Naikintuvas Letov Š.20L
• • • • • • • • • • • •
Lengvasis bombonešis Ansaldo A.120
• • • • • • • • • • • •
Naikintuvai Dewoitine D.501L
• • • • • • • • • • • •
De Haviland 89 M „Dragon Rapide“ posūkio vairo ženklo brėžinys ir fotografija.
• • • • • • • • • • • •
Mokomasis ANBO-51 1939 m.
• • • • • • • • • • • •

VYČIO KRYŽIAI 1938 M.

Pastebėjus, kad dažnu atveju, vos iš keleto šimtų metrų lėktuvų ženklinimo nebematyti – 1938 m. buvo išleistas naujas lėktuvų ženklinimą modifikuojantis įsakymas. Įsakyme skelbiama, kad Vyčio kryžius, kaip ir buvo nuo 1921 m. baltas su juodu rėmeliu, tačiau visada – žalios spalvos fone. Visų lėktuvų posūkio vairai turėjo būti žali ir tuomet tame žalios spalvos fone piešiamas Vyčio kryžius, ant sparnų, jei jie ne žalios spalvos, turėjo būti uždažomos žalios juostos ir jose talpinami lėktuvo ženklai – Vyčio kryžiai.
1938 – 1939 m. naujai statomi lėktuvai, kaip kad ANBO-41 ar ANBO-VIII buvo nudažyti pagal naująjį standartą, pagal naująjį įsakymą perdažyta ir dalis ankščiau pastatytų ar užsienyje įgytų lėktuvų, tačiau nemažos dalies (mokomieji ir treniruočių ANBO, naikintuvai Dewoitine D.501L ir pnš.) nespėta (ar nenorėta) perdažyti iki pat sovietinės okupacijos.

1938 m. įsakymas skelbiantis apie lėktuvų ženklinimo modifikacijas.
• • • • • • • • • • • •
1938 m. įvesto lėktuvų ženklinimo standarto posūkio vairo vizualizacija.
• • • • • • • • • • • •
ANBO-41 paženklinti pagal naująjį 1938 m. įvestą standartą.
• • • • • • • • • • • •
Gloster „Gladiator“ Mk.I paženklinti pagal 1938 m. standartą.
• • • • • • • • • • • •
A.Gustaičio paskutinioji konstrukcija ANBO-VIII taip pat buvo paženklinta 1938 m. įvesta Vyčio kryžių modifikacija. Vyčio kryžiai sparnų apačioje piešiami žaliuose ruožuose. Ženklai ant posūkio vairo – žaliame fone.
• • • • • • • • • • • •

OKUPANTŲ ŽENKLAI ANT LIETUVIŠKŲ SPARNŲ

Lietuvą okupavus sovietams, 1940 m. rudenį dalis ANBO-41 pateko į sovietų 29–ojo teritorinio šaulių korpuso atskirąją eskadrilę, vadinamąją Tautinę eskadrilę. Vyčio kryžiai buvo uždažyti, ant sparnų ir liemens šonų atsirado sovietinės raudonos penkiakampės. Eskadrilė gyvavo iki 1941 m. birželio.

Prasidėjus Vokietijos – sovietų karui, keletas ANBO-41 latviškoje eskadrilėje Liuftvafės sudėtyje kariavo Rytų fronte. Ant sparnų ir lėktuvo liemens buvo vokiški kryžiai, o ant posūkio vairo – latviškos (raudonos) svastikos baltame fone.

ANBO-41 su sovietine simbolika.
• • • • • • • • • • • •
ANBO-41 su Liutfvafės simboliais (ant lėktuvo posūkio vairo – latviška svastika)
• • • • • • • • • • • •

ATKURTOS LIETUVOS VYČIO KRYŽIAI

KOP fotografija

1992 m. sausio 2 d. atkūrus Lietuvos karo aviaciją, pavadintą Karinėmis oro pajėgomis (KOP) ir įsigyjant pirmuosius orlaivius, klausimo kaip ženklinti lėktuvus turbūt nekilo niekam. Pirmieji atgimusios Lietuvos lėktuvai paženklinti Vyčio kryžiais buvo iš civilinės aviacijos perimtos Barysių aviaeskadrilės AN-2. Netrukus Vyčio kryžiais pasipuošė mokomasis treniruočių lėktuvas JAK-52, 1993 m. – 4 reaktyviniai mokomieji L-39 „Albatros“ ir visa eilė iki šių dienų įgytų treniruočių, kovinių, transporto ir kitokių paskirčių lėktuvų ir sraigtasparnių.
Buvimas saugumo garanto – NATO sudėtyje, veikiausiai nebeleis mūsų aviacijai ir mums visiems patirti to kas nutiko Lietuvai 1940 metais, o mūsų Vyčio kryžiai, kurių atsiradimo šimtmetį šiandien švenčiame – niekada nebebus užteplioti okupantų simboliais…

• • • • • • • • • • • •

2021.03.24

Parašykite: n.korbutas@gmail.com

• • • • • • • • • • • •

Jei patinka tai ką darau – padėkoti galite geru žodžiu komentaruose, arba pavaišinti kava:

• Paypal

• Bankiniu pavedimu (LT) Gavėjas: Nerijus Korbutas, Sąsk. nr. (IBAN) LT11 3250 0855 4921 4279 , (BIC) REVOLT21 , Revolut, Paskirtis: Parama

• Bankiniu pavedimu (UK) Name: Nerijus Korbutas , Account Number: 88866186 , Sort Code: 608371 , Starling Bank.

Dėkoju!