Korbutai

Centre, tamsia suknele mano močiutė Ona Jeleniauskaitė – Korbutienė, jai iš kairės, tamsiu švarku ir šviesia skrybėle – senelis Vladislovas Korbutas. Močiutei iš dešinės, jos sesuo Valerija Jeleniauskaitė – Staškevičienė, kiti asmenys – lyg ir Valerijos vyro Stanislovo Staškevičiaus pusės. Vyras dešinėje – vyriausias mano tėvo brolis Petras Korbutas.
Už fotografiją dėkoju Ramunei Želvienei.

Šis pasakojimas skaitytojui atėjusiam į mano puslapį netyčia – tikriausiai nebus įdomus, tačiau tekstas vis tiek atvirai prieinamas visiems, nes noriu, kad būtų galimybė paskaityti ne tik artimiausiam giminių ratui, bet ir visiems kurių šaknys nuveda į tuos pačius protėvius. Jei skaitote šį tekstą ir esate to pačio medžio vaisius, tačiau mes nepažįstami – būtinai parašykite komentarą arba kontaktuose nurodytais būdais.

Pavadinau šį skyrių „Korbutai“, nes visi protėviai kurie čia aprašomi yra mano tėvo linijos, tačiau čia tyrinėjamos ir kitos pavardės, kurių su kiekviena karta vis daugėja. Rasite čia Korbutus, Jeleniauskus, Šimkus, Pacevičius, Jaugėlas ir kitas pavardes. „Veiksmas“ vyksta Pašušvio, Šaukoto, Krakių ir aplinkinėse parapijose.

Neabejotinai, ateityje kiekviena šiame įžanginiame straipsnelyje tyrinėjama pavardė virs į atskirą straipsnį, bet pradžiai yra kiek yra, vienų daugiau, kitų mažiau. Viskas paremta įrašais iš bažnytinių knygų, o kuo daugiau atsiras internetu prieinamų knygų, tuo sparčiau augs šis giminės medis. Labiausiai laukiu Krakių dekanato bažnytinių knygų, kurios planuojamos paskelbti internete 2023 metais. Daug kas susistatys į vietas ir, tikėtina, tai taps panašiau į pasakojimą ar tvarkingą giminės medį, nes dabar švelniai tariant – truputį skusta, truputį lupta, vardų ir datų kratinys… Na, bet kažkokia pradžia turi būti.

Tekste rasite aktyvias nuorodas, pažymėtas: (GM) , (MM) , (SM) ir (KT). Jas paspaudus atsidarys atitinkamai: gimimo metrika – (GM), mirties metrika – (MM), santuokos metrika – (SM). (KT) – žymi visus kitus paveikslėlius.

• • • • •

Pradžia buvo 1940 metų Šaukoto bažnyčios santuokų knygoje radus savo tėvo tėvų, t.y. mano senelių santuokos įrašą. Jame parašyta, kad Šaukoto bažnyčioje 1940 m. lapkričio 28 d. susituokė Vladislovas Korbutas iš Giedraičių kaimo, Pašušvio parapijos ir Ona Jeleniauskaitė iš Liepkalnio kaimo, Šaukoto parapijos. Tai atrodė didelė sėkmė ir apėmė begalinis atradimo džiaugsmas supratus, kad pradžia yra. Nuo šio įrašo ir pradėsiu šią įdomią ir kupiną netikėtumų istoriją į praeitį. Įrašas atrodo štai taip:

Vladislovo ir Onos santuokos metrika 1940 m. Šaukoto bažnyčia

Viso įrašo neperrašinėsiu, jis surašytas aiškia lietuvių kalba, tad tikrai įskaitysite. Keliausiu toliau.

Mano močiutė Ona Jeleniauskaitė, po santuokos Korbutienė, kaip nurodyta gimimo metrikoje gimė 1923 m. gegužės 16 d. Jos tėvai Alfonsas Jeleniauskas ir Alvyra Gudžiūnaitė.

Onos Jeleniauskaitės krikšto metrika 1924 m. Šaukoto bažnyčia

Tai toliau straipsnelyje pabandysiu pažiūrėti ką man pavyko rasti apie šią šeimą. Tiesa, Jeleniauskų pavardė skirtinguose šaltiniuose varijuoja – ir Jeleniauskai, ir Jelenauskai, Jelenevskiai ir net Elenauskai, Elenevskiai. O brendant gilyn į praeitį randu ir lenkiškas formas, kaip kad Jelenewski ir pnš. Aš laikysiuosi to varianto kuris įrašytas aukščiau minėtoje metrikoje.

Jeleniauskų pavardės variacijos.

Šaukoto kapinėse yra mano prosenelių Alfonso ir Alvyros Jeleniauskų kapas. Gėda pripažinti, bet nesu buvęs, tiesiog apie kapo egzistavimą sužinojau visai neseniai, rimčiau pradėjęs domėtis protėviais.

Prosenelių kapas Šaukote. Už fotografiją dėkoju Ramunei Želvienei

Ant paminklinio akmens nurodyta, kad Alvyra Jelenauskienė gimė 1895 m. mirė 1955 m. Alfonsas Jelenauskas gimė 1896 m. mirė 1960 m. Jų nei gimimo, nei santuokos įrašų bažnytinėse knygose dar vis neradau. Labai viliuosi, kad tai tik laiko klausimas. Sprendžiant iš jų vaikų gimimo datų, turėtų būti vedę apie 1916-1917 metus.

Alfonso ir Alvyros Jeleniauskų vaikai:

Šis sąrašas gali būti nevisai tikslus ir tikrai pildytinas, todėl liksiu nepaprastai dėkingas jeigu kas nors atsiliepsite ir papildysite ar pataisysite.

Antanina Jeleniauskaitė g. 1918 m. sausio 7 d. (GM) m.?

Valerija Jeleniauskaitė – Staškevičienė g. 1919 m. gruodžio 16 d. (GM) – m. 2007 m. Palaidota Panevėžyje.

Jadvyga Jeleniauskaitė – Giedraitienė g. 1921 m. gruodžio 11 d. (GM) m.?

Ona Jeleniauskaitė – Korbutienė g. 1923 m. gegužės 16 d.- m. 2011? Gimė  Liepkalnio kaime, Šiluvos valst. Palaidota Pašušvio kapinėse.

Aleksandra Jeleniauskaitė – Semaškienė g. 1924 m. – m.?

Genovaitė Jeleniauskaitė g. 1926 m. – m. 1927 m. balandžio 9 d. Liepkalnio kaime, Šiluvos valst. Palaidota Šaukoto kapinėse. (MM)

Juozapas Jeleniauskas g. 1929 m.- m. 2002 m. Palaidotas Šaukoto kapinėse.

Antanas Jeleniauskas g. apie 1933 – m. 1934 m. sausio 28 d. Šiaulėnuose, palaidotas Šiaulėnų kapinėse. (MM)

Seserys Valerija ir mano močiutė Ona (tamsia suknele) Jeleniauskaitės. Už fotografiją dėkoju Ramunei Želvienei.

Atskirai visų Alfonso ir Alvyros Jeleniauskų vaikų netyrinėjau, užrašiau tai ką radau, nes priešingu atveju viskas ištęstų iki begalybės. Kada nors skirsiu laiko savo močiutės Onos Jeleniauskaitės – Korbutienės gyvenimui užrašyti, bet šįkart ne apie tai.

Prosenelė Alvyra Gudžiūnaitė – Jeleniauskienė. Apie ją radęs dar labai negausiai. Antkapis byloja, kad gimė 1895 m. mirė 1955 m.

Jos tėvas Petras Gudžiūnas gimęs apie 1842 m.-   miręs 1902 m. gegužės 30 d. Motina Petronėlė Adomaitytė Gudžiūnienė g. ? – m. ? Esminis dokumentas kuris šiek tiek papasakojo apie šeimą – Petro Gudžiūno mirties metrika:

Petro Gudžiūno mirties 1902 m. metrika. Šaukoto bažnyčia.

Iš čia sužinojau apie prosenelės Alvyros Gudžiūnaitė – Jeleniauskienės tėvus, brolius ir seseris. Metrikoje pažymėta, kad mirdamas Petras Gudžiūnas, Teofilio sūnus, būdamas 60 metų amžiaus paliko našle žmoną Petronėlę Adomaitytę, 3 sūnus: Joną, Viktorą ir Dominyką, bei 2 dukteris Aleksandrą ir Alvyrą. Palaidotas Šaukoto kapinėse. Užsikabinti yra už ko ir tikrai būtų įdomu grįžti ir pažiūrėti į šitą Gudžiūnų giminę išsamiau.

Proseneliai Alfonsas Jeleniauskas ir Alvyra Gudžiūnaitė Jeleniauskienė. Fotografijos nuo antkapio Šaukoto kapinėse.

Prosenelis Alfonsas Jeleniauskas. Kaip jau rašiau – ant paminklinio akmens parašyta jog gimė 1896 m., o mirė 1960 m.

Jo tėvas – bajoras Mykolas Jeleniauskas, gimęs apie 1856 m., kilęs iš Rimiškių, dab. Sidabravo sen., Radviliškio r. Jo tėvai bajorai Stanislovas Jeleniauskas ir Agnietė Stankevičiūtė. Stanislovas gimęs apie 1807 m., mirė 1887 m. lapkričio 29 d. (MM) Agnietė gimusi apie 1814 m., mirė 1884 m. vasario 28 d. (MM) Abu palaidoti Vadaktų kapinėse, dab. Radviliškio r. Nors turėjo bent 11 vaikų, mirus tėvams buvo likę tik du – mano proprosenelis Mykolas ir jo sesuo Bogumila. Kiti mirties metrikose neįrašyti, panašu, kad jau buvo mirę.

Motina – bajorė Juzefa Pacevičiūtė, gimusi 1863 m. vasario 3 d. Gulbinuose, Pašušvio par. (GM) Jos tėvai bajorai Baltramiejus Pacevičius ir Antanina Korkuzaitė. Baltramiejus gimęs XIX a. pradžioje, miręs 1875 m. sausio 6 d. (MM). Antanina gimusi apie 1825 metus, mirė 1893 m. balandžio 11 d. (MM). Abu palaidoti Pašušvio kapinėse.

Susituokė Krakėse 1848 m. gegužės 20 d.

Baltramiejaus ir Antaninos santuoka 1848 m. Krakių bažnyčia.

Tiek Baltramiejaus Pacevičiaus, tiek Antaninos Korkuzaitės istorijų dar neišnarpliojau, bet tikrai vertėtų kada nors grįžti, pastudijuoti ir aprašyti atskirai.

Na, o grįžtant prie mano prosenelio Alfonso Jeleniausko šeimos, tai jo tėvai Mykolas ir Juzefa susituokė 1884 m. gegužės 27 d. Pašušvio bažnyčioje. Jų santuokos metrika:

Mykolo ir Juzefos santuoka 1884 m. Pašušvio bažnyčia.

Panašu, kad Mykolas Jeleniauskas ir Juzefa Pacevičiūtė susilaukė būrio vaikų, čia tiek kiek man pavyko rasti, be Alfonso:

Pranciškus Jeleniauskas g. 1885 m. balandžio 7 d. Rimiškiuose, dab. Sidabravo sen., Radviliškio r. (GM) , mirė 1890 m. rugsėjo 15 d. Palaidotas Pociūnėliuose. (MM)

Leonardas Jeleniauskas g. 1888 m. lapkričio 8 d. Užpurviuose, Baisogalos parapijoje. (GM)

Vladislovas Jeleniauskas g. 1890 m. rugsėjo 2 d. Užpurviuose (GM), mirė 1919 m. spalio 27 d. Palaidotas Šaukote. (MM)

Teodosija Jeleniauskaitė g. 1892 m. gegužės 29 d. Mikailiškiuose (GM)– m. ? (1912 m. lapkričio 4 d. Vosiliškio bažnyčioje ištekėjo už Felikso Jamonto) (SM).

Stanislovas Jeleniauskas g. 1894 m. gegužės 5 d. Gulbinuose (GM) – m. ? (1924 m. sausio 27 d. Šiaulėnų bažnyčioje vedė 35 m. amžiaus Teklę Tvarijonavičiūtę.) (SM)

Viktoras Jeleniauskas g. 1896 m. sausio 1 d. Gulbinuose (GM) – m. (1921 m. balandžio 24 d. Pašušvio bažnyčioje vedė Juozapą Galkytę) (SM)

Juozapas Jeleniauskas g. 1900 m. – m. 1962 m. (1928 m. vasario 13 d Šiaulėnuose vedė Vladislavą Bankauskaitę g. apie 1900 m.) (SM)

Jonas Jeleniauskas g. ?m. – m. ?m.

Ona Jeleniauskaitė g. 1903 m. – m. ?m.

Marijona Jeleniauskaitė g. ? m. – m. ?m.

Šių visų žmonių genealogijų labai nestudijavau, tiesiog ką radau tą užrašiau.

Kada Alfonso Jeleniausko tėvas Mykolas mirė ir kur palaidotas dar nesužinojau. Motina Juzefa Pacevičiūtė Jeleniauskienė (metrikoje parašyta Elenauskienė) mirė 1937 m. birželio 19 d. Pežų kaime, Šiluvos par. Palaidota Šaukoto kapinėse. (MM) Ant paminklinės lentos užrašyta Juzefa Jelenauskienė 1867-1941, spėju lenta daryta vėliau ir netikslios datos užrašytos iš atminties.(KT)

Žiūrint į šiuos visus vardus supranti, kad jei gimęs vaikas užaugo, sukūrė šeimą, tai ir užaugino dar vieną šaką medžio, kurio kamienas toks pat kaip ir maniškis, tiesiog mes vieni kitų nežinome ir neabejotinai ne kartą teko gatvėje prasilenkti su žmogumi, kuris, jei sudarinėtų savo protėvių medį – atsidurtų prie tų pačių ištakų. Tai yra velniškai įdomu!

• • • • •

Metas grįžti į pačią pasakojimo pradžią, kurioje įkėliau savo senelių 1940 m. santuokos metriką iš Šaukoto bažnytinių knygų. Močiutę Oną Jeleniauskaitę ir jos šeimą, tėvus, senelius trumpai apžvelgiau, dabar tą patį padarysiu su seneliu Vladislovu Korbutu.

Vladislovas Korbutas (mano senelis, tėvo tėvas) gimė 1915 m. rugpjūčio 15 d. Giedraičiuose, pakrikštytas po 9 dienų Pašušvio bažnyčioje. Miręs 1977 m. Palaidotas Pašušvio kapinėse.

Vladislovo Korbuto krikštas Pašušvio bažnyčioje 1915 m.

Jo tėvai bajoras Jonas Korbutas ir valstietė Monika Šimkutė. Jie susituokė 1908 m. lapkričio 25 d. Pašušvio bažnyčioje.

Jono ir Monikos santuoka 1908 m. Pašušvio bažnyčia.

Monika Šimkutė – gimė 1876 m. balandžio 4 d. (GM) 1908 m. ištekėjo už bajoro Jono Korbuto, po pirmojo vyro mirties, 1918 m. vasario 10 d. Pašušvio bažnyčioje susituokė su valstiečiu Jonu Einikiu iš Rudžių km. Grinkiškio par. (SM) Su Jonu Einikiu susilaukė sūnaus Jono g. 1918 m. gruodžio 20 d. (GM) Jono jaunesniojo likimas nežinomas. Antrasis Monikos vyras mirė Giedraičiuose, nesant artimųjų palaidotas Pašušvyje, kape, kuriame amžino poilsio jau buvo atgulęs Jonas Korbutas ir Monika Šimkutė Korbutienė/Einikienė.

Prosenelės Monikos Šimkutės Korbutienės/Einikienės mirties datos nustatyti nepavyko. Palaidota Pašušvio kapinėse.

Kapas Pašušvio kapinėse, kuriame palaidoti mano seneliai (tėvo tėvai) bei tėvo brolis ir sesuo.

Jos tėvai: valstiečiai iš Giedraičių – Ignotas Šimkus ir Ona Litvinaitė.

Tėvas Ignotas Šimkus g. apie 1830 m., o miręs 1903 m. sausio 14 d. Palaidotas Pašušvio kapinėse. (MM) Jo tėvai Juozapas Šimkus ir Ona Jasaitytė.

Motina Ona Litvinaitė g. apie 1835 m., o mirusi 1893 m. birželio 4 d. Taip pat palaidota Pašušvio kapinėse. (MM) Jos tėvai Silvestras Litvinas ir Morta Švėgždaitė.

Ignotas ir Ona susituokė 1848 m. lapkričio 23 d. Pašušvio bažnyčioje.

Ignoto ir Onos santuoka 1848 m. Pašušvio bažnyčia.

Ignoto ir Onos Šimkų šeimoje be Monikos dar būta būrio vaikų:

Jonas Šimkus gimęs 1850 m. sausio 27 d., Giedraičiuose (GM)

Anelė Šimkutė gimusi apie 1853 m.

Kazimiera Šimkutė gimusi 1855 m. rugpjūčio 9 d. Giedraičiuose (GM)

Teodora Šimkutė gimusi 1857 m. gegužės 21 d. Giedraičiuose (GM)

Liudvikas Šimkus gimęs 1859 m. rugsėjo 19 d. Giedraičiuose (GM)

Albinas Šimkus gimęs 1861 m. rugpjūčio 29 d. Giedraičiuose (GM)

Aleksandras Šimkus gimęs apie 1865 m.

Viktorija Šimkutė gimusi iki 1865 m.

Ona Šimkutė gimusi 1866 m. rugsėjo 28 d. Giedraičiuose (GM)

Elena Šimkutė gimusi 1866 m. rugsėjo 28 d. Giedraičiuose (GM)

Pranciškus Šimkus gimęs 1868 m. spalio 19 d. Giedraičiuose (GM)

Marta Šimkutė gimusi 1871 m. lapkričio 13 d. Giedraičiuose (GM)

Antanas Šimkus gimęs 1874 m. spalio 31 d. Giedraičiuose (GM)

Galbūt čia dar ir ne visi. Jų istorijų labai netyrinėjau, dalies gimimus radau eidamas per bažnytines knygas, dalis žinomi iš surašymų ir pnš. Vertėtų kada nors rimčiau pažiūrėti kur po pasaulį pasklido ši gausi šeima. Manau, kada nors grįšiu su atskiru straipsniu – genealoginiu tyrimu „Šimkai iš Giedraičių“.

• • • • •

Jonas Korbutas, mano prosenelis, tėvo senelis. Jo tėvai – bajorai Kazimieras Korbutas ir Ieva Peleckaitė. Gimė Jonas Korbutas 1875 m. rugsėjo 26 d. Jokšių km. Surviliškio par. (GM) Kaip jau rašiau ankščiau, 1908 m. lapkričio 25 d. Pašušvio bažnyčioje vedė Moniką Šimkutę (SM). Mirties metrikos rasti nepavyko, bet spėju, kad mirė apie 1916 – 1917 m. Kadangi sūnus Vladislovas gimė 1915 m., o antrą kartą, jau būdama našle Monika Šimkutė Korbutienė, ištekėjo 1918 m. vasario 10 d. (SM). Palaidotas Pašušvio kapinėse.

Kapas Pašušvio kapinėse, kuriame palaidoti mano tėvo broliai Petras ir Zenonas bei proseneliai Monika Šimkutė ir Jonas Korbutas. Tame pačiame kape palaidotas ir antrasis Monikos vyras Jonas Einikis.

Kazimiero Korbuto ir Ievos Peleckaitės šeimoje, be sūnaus Jono Korbuto, dar būta:

Adomas Korbutas, g. 1866 m. gruodžio 13 d. (GM) – m. 1871 m. spalio 20 d. (mirė 5 metų amžiaus) (MM)

Elena Korbutaitė, g. 1869 m. birželio 14 d. (GM) – m. 1871 m. spalio 20 d. (mirė 2 metų amžiaus) (MM)

Kleopas Korbutas, g. 1872 m. rugsėjo 18 d. (GM) – m. 1899 m. liepos 5 d. (mirė 26 metų amžiaus) (MM)

Kazimieras Korbutas, g. 1878 m. sausio 11 d. (GM) – m. 1878 m. lapkričio 22 d. m. (mirė nesulaukęs nė metų) (MM)

Kaip jau rašiau, Jono tėvai – bajorai Kazimieras Korbutas ir Ieva Peleckaitė. Jie susituokė 1863 m. lapkričio 19 d. Dotnuvoje.

Kazimiero ir Ievos santuoka 1863 m. Dotnuvos bažnyčia

Ieva Peleckaitė Korbutienė gimė apie 1840 m. – mirė 1880 m. vasario 2 d. Palaidota Pociūnėliuose.(MM)

Jos tėvai bajorai Ignotas Peleckis ir Uršulė Gaižauskaitė. (Kai kuriuose metrikose pavardė rašoma Peleckai, kai kuriose Paleckai)

Kazimieras likęs našliu su dviem mažamečiais vaikais, tų pačių, 1880 m. birželio 7 d. Baisogalos bažnyčioje vedė valstietę Viktoriją Belousaitę. (SM) Su ja 1883 m. sausio 28 d. susilaukė dukters Stanislavos Korbutaitės. (GM) Stanislava 1917 m. susilaukė nesantuokinio sūnaus Liudviko Korbuto.(GM) Stanislavos ir Liudviko likimų, deja, nežinau.

Viktorija Belousaitė Korbutienė g. apie 1852, mirė 1905 m. lapkričio 24 d. Miegėnuose. Palaidota Pociūnėliuose. (MM)

Viktorijos tėvai Juozapas Belousas ir Gertrūda Jakaitytė.

Proprosenelis Kazimieras Korbutas gimė 1838 m. vasario 20 d. Macaičių akalicoje (GM), o mirė 1905 m. lapkričio 8 d. Miegėnuose (dab. Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav.). Palaidotas Paberžės kapinėse. (MM)

Jo tėvai, mano proproproseneliai – Jonas Korbutas g. 1803 m. birželio 22 d. (GM), m.? ir Marcijona Jaugėlaitė g. apie 1800 m., mirusi 1843 m. gegužės 21 d. Palaidota Krakėse.(MM)

Jonas Korbutas ir Marcijona Jaugėlaitė susituokė Krakėse 1824 m. sausio 22 d.

Jono ir Marcijonos santuoka 1824 m. Krakių bažnyčia

Jonas su Marcijona, be Kazimiero dar susilaukė šių vaikų:

Adomas Korbutas g. 1824 m. gruodžio 12 d. (GM), miręs ? (1851 m. vasario 2 d. Dotnuvos bažnyčioje vedė Teklę Dobkevičiūtę)(SM)

Vincentas Korbutas g. 1826 m. lapkričio 6 d. (GM), miręs 1826 m. lapkričio 21 d. (MM)

Sofija Korbutaitė g. 1827 m. spalio 27 d.(GM), mirusi ?

Zigmantas Korbutas g. 1829 m. liepos 17 d. (GM), miręs ? (1860 m. sausio 19 d. Krakių bažnyčioje vedė našlę Uršulę Kučinskaitę, po pirmu vyru Vaitkevičienę ?)(SM)

Elžbieta Korbutaitė g. 1835 m. balandžio 1 d.(GM), mirusi ? (1864 m. ištekėjo už Franciszek Žulkowski kilusio iš Lenkijos Sedlice miesto.)(SM)

Julijona Korbutaitė g. x, m. x (1855 m. spalio 30 d. Dotnuvos bažnyčioje ištekėjo už Konstantino Juknevičiaus)(SM)

Po pirmosios žmonos Marcijonos mirties, 1843 m., Jonas Korbutas 1844 m. vasario 7 d. Dotnuvoje vedė Eleną Mažeikaitę. (SM) Antroje santuokoje gimė duktė:

Teklė Korbutaitė g. x, m. x (1870 m. birželio 28 d. Dotnuvos bažnyčioje ištekėjo už Julijono Snieškos)

Jono tėvai, mano proproproproseneliai bajorai Adomas Korbutas ir Ieva Kučiauskaitė.

Marcijonos – bajorai Adomas Jaugėla g. apie 1755 m., miręs 1844 m. vasario 13 d.(MM) ir Konstancija Daugėlaitė g. apie 1762 m., mirusi 1837 m. spalio 2 d. (MM)

• • • • • • • • • • • •

Kaip ir rašiau teksto pradžioje, tai dar ne giminės medis, greičiau juodraštis. Dar laukia daug gražaus darbo…

Visų šių duomenų dar nesu suvedęs ir į jokias genealogines svetainės, nors dalį pavardžių jau galima aptikti Geni ir pnš., ten jos atsidūrė kitų tyrinėtojų dėka, kuriuos su manimi sieja, kad ir labai tolimi, bet bendri protėviai.

Labai lauksiu jūsų komentarų su papildymais, pastabomis ir t.t.

• • • • • • • • • • • •

Jei patinka tai ką darau – padėkoti galite geru žodžiu komentaruose, arba pavaišinti kava:

• Paypal

• Bankiniu pavedimu (LT) Gavėjas: Nerijus Korbutas, Sąsk. nr. (IBAN) LT11 3250 0855 4921 4279 , (BIC) REVOLT21 , Revolut, Paskirtis: Parama

• Bankiniu pavedimu (UK) Name: Nerijus Korbutas , Account Number: 88866186 , Sort Code: 608371 , Starling Bank.

Dėkoju!