Stepono Dariaus giminės

Leidinio viršelis

Steponas Darius ir Stanislovas Girėnas – legendiniai mūsų didvyriai. Jų vardu pavadintos dešimtys gatvių, aikščių, skverų, pristatyta aibė paminklų, kitokių atminimo ženklų. Prirašyta šimtai straipsnių, mokslinių darbų, išleista krūvos knygų, pastatyta filmų, surengta parodų, konferencijų, švenčių, ir ko tik nori. Sakytum, viskas – ši tema išsemta, ką čia berašyti, visi viską žino, juk į visus klausimus seniausiai atsakyta. Deja, toli gražu.

Viskas prasidėjo 2019 m. kuomet sumaniau parašyti keleto straipsnių ciklą „Stepono Dariaus giminės“. Atrodė tai poros mėnesių darbas, juk tiek lengvai prieinamų šaltinių – tereikia surinkti, apšlifuoti, sudėlioti, šį tą patikslinti ir paskelbti, kad vienoje vietoje būtų informacija apie S. Dariaus tėvus, brolius, seseris, kitus gimines, gyvenimą Lietuvoje ir Amerikoje, sudėti žymesnes datas ir įvykius.

Viskas išsitęsė keletą metų. Pradėjęs gilintis į Dariaus genealogiją supratau, kad praktiškai nėra parašytos beveik nei vienos teisingos datos, nėra nieko tikslaus, nėra nieko aiškaus, pradedant 1935 metų P. Jurgėlos monografija ir baigiant garsiaisiais pastarųjų metų bestseleriais…

Apibendrinta bei papildyta informacija iš 2019 – 2023 rašytų straipsnių dabar sugulė ir į šį el. leidinuką. Vienų asmenų istorijas pavyko papasakoti išsamiau, kiti liko tik paminėti, viliantis, kad tai dar ne pabaiga- informacijos vis rasis naujos, o ilgainiui atsiras prasmė išleisti ir tradicinį, popierinį leidinį.

Kviečiu paspausti čia ir įsigyti el. leidinį PDF formatu

Arba alternatyviu būdu, tiesiog pervedę 10€ per:

PAYPAL

• Bankiniu pavedimu (LT) Gavėjas: Nerijus Korbutas, Sąsk. nr. (IBAN) LT11 3250 0855 4921 4279 , (BIC) REVOLT21 , Revolut,

Jei pasirinkote tiesiog pervesti 10€ į Paypal arba Revolut – tai atlikę praneškite el. paštu n.korbutas@gmail.com ir jums bus atsiųstas el. leidinys.

Tekste aprašytos arba minimos pavardės:

Andriuškevičienė Teofilė; Andriuškevičius Kazimieras; Andriuškevičiūtė Viktorija; Balčiūnas Jonas; Bartkevičiūtė Teklė; Bernotas Alfonsas Adolfas; Bernotas Juozapas Aleksandras; Bernotas Juozapas; Bernotienė Stanislava; Bieliauskaitė Emilija; Bieliauskaitė Zofija; Bieliauskas Jurgis; Bieliauskas Jurgis; Bieliauskas Justinas; Bieliauskienė Ona; Bublytė Ona; Budreckaitė Juozapota; Budreckas Motiejus; Budrikas Juozas; Butavičiūtė Gertrūda; Čaikauskienė M.; Čižinauskaitė Audronė, Čižinauskas Jonas; Čižinauskienė Jaunutė; Darašius; Darienė Jaunutė; Darius Stephen; Darius Steponas; Dariūtė Nijolė Marija; Daugvardaitė Vida; Daugvardas Vincas; Daugvardienė Aldona; Degutienė Barbora; Degutis Charles; Degutis Jonas; Degutis Kazimieras; Degutis Stanley; Degutis Stasys; Dobkevičius Juozapas; Dovydaitis Vytautas; Dumšaitytė Lidija; Dzenat Anna; Dzenat Della; Dzenat Joseph; Dzenat Josephine; Dzenat Margareth; Gečas Steponas; Gedvilaitė Aleksandra; Gedvilaitė Antanina; Gedvilaitė Bogumila; Gedvilaitė Emilija Ksavera; Gedvilaitė Karolina; Gedvilaitė Leokadija; Gedvilaitė Liudgarda; Gedvilaitė Teofilė Dorata; Gedvilaitė Viktorija Kazimiera; Gedvilas Albinas; Gedvilas Liudvikas; Gedvilas Povilas; Gedvilas Pranciškus; Gedvilas Teodoras; Gedvilienė Marijona; Girėnas Stasys; Guiga Algirdas; Guigienė Audronė; Idzelevičienė Adolfina; Idzelevičienė Emilija; Idzelevičienė Magdalena; Idzelevičius Aleksandras Juozapas; Idzelevičius Jokūbas; Idzelevičius Kasparas Merkelis Baltazaras; Idzelevičius Mečislovas; Idzelevičius Soteras; Idzelevičius Viktoras Jokūbas; Idzelevičiūtė Aleksandra Elena; Idzelevičiūtė Bronislava; Idzelevičiūtė Elžbieta; Idzelevičiūtė Marijona; Idzelevičiūtė Stanislava; Indzelevičiūtė Bronislava; Jasiūnas Edmundas; Jonikštaitė Barbora; Josset Raoul; Jotkevičienė Leokadija; Jotkevičius Feliksas; Jucevičienė Apolonija; Jucevičienė Augustina; Jucevičienė Juozapota; Jucevičienė Kotryna; Jucevičienė Rozalija; Jucevičius Aleksandras; Jucevičius Boleslovas; Jucevičius Bronislovas; Jucevičius Feliksas Erikas; Jucevičius Jonas; Jucevičius Laurynas; Jucevičius Mečislovas; Jucevičius Petras; Jucevičius Pranciškus; Jucevičius Romualdas Laurynas; Jucevičius Stanislovas; Jucevičius Steponas; Jucevičius Viktoras; Jucevičiūtė Aurelija Atanazija; Jucevičiūtė Jadvyga; Jucevičiūtė Julijona; Jucevičiūtė Konstancija; Jucevičiūtė Marija, Jucevičiūtė Melanija Julija; Jucevičiūtė Ona; Jucevičiūtė Vincenta; Jucevičiūtė Zofija; Jucius William; Jucus Bill; Jucus Josephine; Jucus Stanley; Jurgėla Petras; Juškevičius Steponas; Juškevičiūtė Marijona; Juškevičiūtė Rozalija; Kačergius Gintautas; Kavaliauskaitė Mikalina; Kavaliauskas Jonas; Kavaliauskas Juozapas; Kavaliauskienė Domicelė; Kavaliauskienė Viktorija; Kymontas Kazimieras; Kymontienė Liudgarda; Kirvelytė Ona; Koncevičius Charles Bruno; Kondratas Zigmas; Kožukauskaitė Rozalija; Kungytė Kotryna; Labanauskaitė Domicelė; Liaudanskaitė Adolfina; Linkevičiūtė Apolonija; Mackevičius Liudvikas; Mackevičiūtė Antanina; Maštaraitė Giedrima; Maštaras Adolfas; Maštaras Skirmuntas; Maštarienė Nijolė; Milmontas Juozapas; Milmontienė Karolina; Nalson John; Nalson Laura; Narkevičiūtė Magdalena; Našlėnas Baltramiejus; Našlėnas Jonas; Našlėnas S.; Našlėnienė Laura; Našlėnienė Ona; Navickienė Vida; Nikodemas Mileris; Nikolajevienė Ipolita; Nikolajus Vladimiras; Nikolajūtė Liudvika Ipolita; Niksonas R.; Oginskienė Marija; Oginskis Bogdanas; Ona Keturakytė; Ona Škėmienė; Patricija Bagdonaitė; Patricija Milerienė; Pocius A.; Poškus Pijus; Povilaitytė – Venckūnienė Juzefa; Pranckevičiūtė Ipolita; Pupalis Kazimieras; Radzevičienė Leokadija; Radzevičius Juozapas; Rafalavičienė Teofilė; Rafalavičius Ananijus; Rafalavičius Antanas; Rafalavičius Bronislovas; Rafalavičius Česlovas; Rafalavičiūtė Aurelija; Rafalavičiūtė Gabrielė; Rafalavičiūtė Stefanija; Rafalavičiūtė Viktorija; Ramanauskaitė Magdalena; Rapalavičienė Teofilė; Raštikis Mečislovas; Regienė Mildred; Regis Antanas; Regis Anthony; Regis Mildred; Riepšaitė Elžbieta; Riepšaitė Irena; Riepšaitė Ona; Riepšaitė Valerija; Riepšas Dominykas; Riepšas Vytautas; Riepšienė Zofija; Rimeikis Vytautas; Silvestravičiūtė Julija; Stanesco Elizabeth; Stanesco John; Stanislava Mileraitė; Stella Miller; Stradomskienė Bronislava; Stradomskienė Teklė; Stradomskis Andrius; Stradomskis Bronislavas; Stradomskis Leonas; Stradomskis Romanas; Stradomskis Teofilis; Stradomskytė Elena; Stradomskytė Emilija; Stradomskytė Jadvyga; Stroden Bernice, Strodomskienė Bronislava; Stulpin Katherine; Stulpin William John; Stulpinas Pranciškus; Stulpinas Vincentas Stulpinienė Konstancija; Stulpinienė Teklė; Škėma Algirdas; Škėma Andriejus; Škėma Antanas Algirdas; Škėma Liudas; Škėma Liudvikas; Škėma Mykolas; Škėma Pranciškus; Škėmaitė Vida; Škėmaitė Aida; Škėmaitė Aldona Andrėja; Škėmaitė Dalia; Škėmaitė Jaunutė Liudvika; Škėmaitė Reda; Škėmienė Lidija; Škėmienė Liudvika; Škėmienė Ona; Šlepavičius Augustinas; Šlepavičius Laurynas; Šlepavičiūtė Julija Barbora; Šliogerytė Teklė; Urbonienė; Vabalas Raimundas; Vaišvila Aloyzas; Vaišvila Ipolitas; Vaišvila Liudvikas; Vaišvilaitė Augustina Klara; Vaitkevičienė Marijona; Vaitkevičius Aleksandras; Vaitkevičius Jonas; Valavičienė; Valavičius; Vasiliauskienė Dalia; Vichertaitė Teklė; Vietavičiūtė Cecilija; Žakevičius Karolis; Žakevičiūtė Julija; Žakevičienė Cecilija.

Dėkoju, Nerijus Korbutas